Kjøpsbetingelser
 
Priser
Prisene gjelder så langt beholdningen rekker. Vi er opptatt av å kunne levere varene du bestiller fra oss så raskt som mulig. Varer vi blir utsolgt for fjernes derfor fortløpende fra nettsidene.
 
18 års aldersgrense
For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å handle for deg.
 
Angrerett
Skulle du angre et kjøp gir du oss beskjed om dette via e-post eller sender varen tilbake i komplett emballasje innen 14 dager. Varen skal ikke ha vært i bruk. Alle merkelapper skal henge på og varen skal returneres i originalemballasjen. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette. Vi tilbakebetaler beløpet du har betalt for varen når vi har mottatt returvaren.
 
Forsendelser til Svalbard
Posten har innført et eget gebyr på sending av pakker til Svalbard. Av denne grunn blir hver bestilling belastet med dette gebyret som f.t. er kr 160,-.
 
Betaling med Vipps
Alt du trenger for å betale er mobilnummeret ditt. Helt kortfritt.
 
Forskuddsbetaling
Dersom du ønsker å oppgi minimalt med personlige opplysninger, kan du velge forhåndsbetaling. Du vil da motta en e-post med ordrebekreftelse og informasjonen du trenger for å overføre betaling for bestillingen fra nettbanken din. Produktene du har bestilt vil bli sendt så snart pengene har kommet inn på vår konto, som normalt vil være 1-2 dager etter at pengene er innbetalt.
 
Faktura for offentlige etater
Offentlig sektor kan få faktura med 30 dagers betalingsfrist.
 
Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som blant annet kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.